#6 Regulamin Speedway Grand Prix

OFICJALNY REGULAMIN Grand Prix

art.1. PROWADZĄCY
Za całość prowadzenia Grand Prix GP odpowiadają: MATI , VADI
Do ich obowiązków należy przede wszystkim:
1.1.Przygotowanie programu zawodów  w tym ustalenie numeracji zawodników według przyjętych zasad ( losowanie multi multi dodatkowa liczba godzina 19.50 w dniu zawodów)
1.2.Prowadzenie poszczególnych rund GP
1.3.Prowadzenie dokumentacji całego cyklu GP.
1.4.Przyznawanie dzikiej karty w przypadku braku kompletu uczestników w danym turnieju.

art.2. TORY , TERMINY ROZEGRANIA GP
2.1.GP  składa się z 12 osobnych turniejów.
2.2.Wszystkie turnieje GP będą odbywać się w niedzielę o godz. 20.00.
2.3.Kolejność torów odwrotna do kolejności z cyklu SGP15.
2.4.Ustalone terminy rozegrania poszczególnych rund GP nie można zmieniać.

art.3. ROZGRYWKA
3.4.Każdy zawodnik jedzie 5 biegów serii zasadniczej.
3.5.W każdym turnieju zawodnicy mają przydzielone numery startowe od 1 do 16 według losowania  multi multi (dodatkowa liczba).
3.6.Serwery zakładają gracze którzy maja odblokowane tory danej rundy GP.
3.7.W każdym turnieju  uczestnicy GP którzy mogą zakładać serwery zakładają je według programu zawodów tzn. każdorazowo zawodnik w czerwonym kasku.
a) Jeżeli w danym biegu uczestnik jadący w czerwonym kasku nie ma możliwości założenia serwera, serwer zakłada uczestnik z tego biegu który zgonie z programem zawodów ma niebieski kask, jeżeli i on nie może założyć serwer to serwer zakłada kolejny zawodnik zgodnie z programem zawodów który posiada kask koloru białego. Jeżeli i on nie może założyć serwera to serwer zakłada kolejny zawodnik zgodnie z programem zawodów który posiada kask koloru żółtego.
b) Zawodnicy zakładający serwer zaprasza graczy na serw.
3.8.Na półfinały i finał zakładany jest serwer przez graczy z największą ilością punktów po rundzie zasadniczej.
3.9.Przed każdym biegiem wszyscy zawodnicy mają prawo do tzw. jednego startu próbnego.
3.10.Jeżeli w próbnym starcie któryś z zawodników zostanie wyrzucony ze serwera pozostali zawodnicy mają obowiązek poczekać na niego. Czas na powrót danego zawodnika to 3 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.
3.11.Po powrocie zawodnika na serwer może się odbyć ponownie start próbny decyzje podejmuje stawiający serwer, jeżeli sytuacja się powtórzy zawodnik zostaje wykluczony z tego biegu , a pozostali jadą bez niego.
3.12.Jeżeli w trakcie biegu z serwera zostanie wyrzucony zawodnik, dwóch zawodników lub trzech, bieg uważa się za odbyty a nieobecnym zawodnikom zapisuje się wykluczenie ( 0pkt.)W  przypadku gdy trzech graczy zostanie wyrzuconych z serwera w trakcie biegu  stawiający serwer ma obowiązek zrobienia screena ekranu tzw. tabeli końcowej po zakończonym biegu na wypadek roszczeń graczy którzy zostali wykluczeni z tego biegu.
3.13.Dotyczy gospodarza serwera. W przypadku wyłączenia serwera (nieważne czy umyślnego czy też nieumyślnego) bieg zostaje powtórzony w trzyosobowym składzie na serwerze tym sam.
Zawodnikowi który spowodował przerwanie biegu zapisuje się defekt czyli 0 pkt. Serwer dedykowany stawia osoba wskazana przez prowadzącego.
3.13a.W przypadku „serwera dedyk”, w razie wyłączenia tego serwera bieg jest powtórzony ale na innym serwerze.
3.14. Dozwolone są lotne starty.

art. 4. PUNKTACJA
4.1.W rundzie zasadniczej oraz w półfinałach za biegowe zwycięstwo zawodnik otrzymuje 3pkt., za drugie miejsce 2pkt., za trzecie miejsce 1pkt., za czwarte miejsce wpisujemy 0pkt. lub wykluczenie.
4.2.Za dotknięcie taśmy zawodnik zostaje wykluczony z danego biegu a w jego miejsce dopuszcza się rezerwę toru.
4.3.W przypadku upadku zawodnika, zostaje on wykluczony z danego biegu i zapisuje się mu wykluczenie.
4.4.O kolejności na mecie decyduje czas biegu ( na serwerze zawodnika który stawiał serwer).
4.5.Jeżeli zawodnicy uzyskają ten sam czas w danym biegu otrzymują następujące punkty:
a) dwóch pierwszych, trzech lub czterech taki sam czas po 3pkt.
b) dwóch drugich, trzech taki sam czas po 2pkt.
c) dwóch trzecich taki sam czas po 1pkt.
4.6.Do półfinałów awansuje 8 zawodników z największą sumą punktów po serii zasadniczej, którzy zostają przydzieleni do odpowiednich półfinałów za pomocą stałego klucza (1,4,6,7 oraz 2,3,5,8).
4.7.W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje ilość zwycięstw, drugich miejsc i trzecich oraz czwartych, wykluczenia ( taśma) itd.. Z kolei przy takiej samej ilości miejsc w biegach, bierze się pod uwagę bezpośredni pojedynek, a w przypadku gdy w bezpośrednim pojedynku zawodnicy byli wykluczeni o wyższym miejscu będzie decydować numer jaki wylosował zawodnik w danym dniu turnieju od 1 do 16.
4.8.Zawodnicy z pierwszych dwóch miejsc półfinałów awansują do Wielkiego Finału.
4.9.Jeżeli w półfinale zawodnicy z tym samym czasem zajmą drugie miejsca to należy rozegrać dodatkowy bieg między nimi. W biegu finałowym przy takim samym czasie należy odnieść się do punktu 4.5 a,b,c zachowując podwojenie punktów według określonych zasad.
4.10.Jeżeli w danym półfinale  tylko jeden zawodnik ukończy bieg to należy powtórzyć bieg dla zawodników wykluczonych zachowując punktację zerową tych zawodników.
4.11.Zawodnikom z miejsc 9-16 do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie punkty przez nich zdobyte w rundzie zasadniczej.
4.12.Zawodnikom z miejsc 1-8 do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie punkty przez nich zdobyte w rundzie zasadniczej, w półfinałach oraz podwojone punkty z Wielkiego Finału.
4.12a.Zwycięzcą turnieju GP w danym dniu zostaje zawodnik który wygrał bieg Wielkiego Finału, dotyczy również kolejnych miejsc 2, 3 i 4.
4.12b.Kolejne miejsca turnieju GP ustala się według zdobytych punktów przez zawodnika w danym dniu zawodów.
4.13.Zwycięzcą całego cyklu zostaje zawodnik, który uzbierał największą ilość punktów z całego cyklu GP. W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje ilość zwycięstw, drugich lub trzecich  i itd.miejsc w poszczególnych turniejach GP, a następnie wyższy numer zawodnika przypisany przed danym sezonem GP licząc od 1 do 16 a także kolejnych.
4.14.Czołowa ósemka całego cyklu automatycznie kwalifikuje się do przyszłorocznej edycji GP.
4.15.Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 9-16 automatycznie kwalifikują się do finału GP Challenge, z którego awans uzyska 8 najlepszych zawodników.

art.5 WYKLUCZENIA
pkt.1.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik który spowoduje kolizje i KOMPUTEROWY SEDZIA GO UZNA ZA SPRAWCĘ UPADKU !!!!!
pkt.2.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu zjedzie na trawę (w).
pkt.3.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu upadnie na tor (u/w).
pkt.4.Jeżeli w trakcie biegu zostanie wyrzucony lub opuści serwer9straci łącze) jeden,dwóch lub trzech zawodników, bieg uważa się za odbyty a nieobecnym zawodnikom zapisujemy wykluczenie.
pkt.5.Dotyczy gospodarza serwera. W przypadku wyłączenia serwera (nieważne czy umyślnego czy też nieumyślnego) bieg zostaje powtórzony w trzy osobowym zestawieniu bez udziału gospodarza serwera, z którym to był problem. Bieg rozgrywany zostaje na serwerze innego zawodnika z drużyny gospodarzy lub gości patrz art.5 pkt.2
pkt.6.W razie wyrzucenia zawodnika z serwera przed rozpoczęciem biegu, należy na niego poczekać do 3 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.
pkt.7.Po przekroczeniu 3 min. zawodnik nieobecny zostaje wykluczony z powtórki.
pkt.8.Jeżeli zawodnik zostanie wyrzucony z serwera w trakcie trwającego biegu zostaje wykluczony (w)

art.6 UWAGA POWTÓRZENIA BIEGU !!!
pkt.1.Ze względu na błąd w grze powtórzenie biegu możliwe jest tylko w dwóch przypadkach
– automatycznie przed zapaleniem zielonego światła ładuje zawodników w taśmę (jak nikt sam wcześniej sie nie wykluczył startujemy w 4)
– w okienku gry pokazuje się tabelka i dwóch lub trzech graczy ma -1 a jednemu lub dwóm przypisane jest wykluczenie to bieg powtarzamy bez wykluczonego / wykluczonych.
– w pierwszym łuku (do prostej) jeżeli nastąpi przerwanie biegu – bieg zostaje powtórzony w 4 graczy, a zawodnik/zawodnicy którzy zostali wykluczeni otrzymują ostrzeżenie.Przy drugim ostrzeżeniu dany zawodnik/zawodnicy zostaje/ą wykluczeni z powtórki.
– zawodnika obraca na starcie w przeciwnym kierunku bieg zostaje powtórzony start
– w tabelce biegowej pokazuje sie (-1) bieg zostaje powtórzony, gdy oprócz (-1) pokazuje wykluczenie  gracz zostaje wykluczony wykluczony z biegu

art.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
5.2.Od każdego uczestnika wymaga się pełnego zaangażowania, bo tylko wtedy nasze GP będzie rozgrywane szybko i sprawnie.
5.3.Każdy uczestnik musi posiadać program Team Speak3.
5.4.Jeździmy tylko na regulaminowym sprzęcie.
Przez regulaminowy sprzęt rozumie się grę na klawiaturze, nie można grać na innych zewnętrznych urządzeniach multimedialnych takich jak: gamepad, joystick, kierownica itp. Dodatkowo każdy uczestnik musi mieć wgrane niezbędne patche oraz dodatek drużynowy.
5.5.Zabrania się: przeklinać, obrażać inne osoby, kluby, reklamować inne strony, przeszkadzać innym graczom na Team Speak-u podczas GP.
Wszystkie objawy chamstwa i prostactwa będą nagradzane ostrzeżeniami lub banami.
5.6.Wybór gracza ,zawodnicy którzy utrzymali się w cyklu wybierają lub utrzymują gracza ,następnie prawo do wyboru mają gracze z challenge od 1 do 7 zawodnik 8 wybiera gracza (przypadku pojedynku bezpośrednim musi wybrać innego zawodnika)

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GP  WIELU SUKCESÓW A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY !!!!

Redakcja