Regulamin Champions League

REGULAMIN
KAŻDY GRACZ LIGI MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ROZGRYWEK.

art.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE & DRUŻYNA
pkt.1. Liga Mistrzów składa się z 8 drużyn.
pkt.2. Rozgrywki Ligi Mistrzów prowadzone są według zatwierdzonego terminarza rozgrywek. Terminarz zostaje ustalony drogą losową przez Radę Ligi i podzielony jest na rundy ponumerowane od 1 do 14.
pkt.3. W terminarzu rozgrywek gospodarze podani są na pierwszym miejscu.
pkt.4. W terminarzu rozgrywek podana jest data i godzina meczu.
pkt.5. Każda drużyna z Ligi Mistrzów musi składać się minimum z 6, a maksymalnie 8 zawodników.
pkt.6. Drużyna, która rozgrywa mecz na torze własnym jest organizatorem i gospodarzem meczu.
pkt.7. Drużyna, która rozgrywa mecz na torze przeciwnika jest gościem meczu.
pkt.8. Mecz uważa się za rozegrany, jeśli zakończyło się minimum 8 biegów.

art.2. MANAGER DRUŻYNY
pkt.1. Managerem drużyny zostaje zawodnik, który zgłosił drużynę do ligi lub został wybrany przez graczy danego klubu.
pkt.2. Manager drużyny jest odpowiedzialny za przebieg meczu ligowego.
pkt.3. Manager drużyny wybiera na mecz ligowy skład 6 graczy z kadry klubu.
pkt.4. Zmian w składzie dokonuje manager drużyny.
pkt.5. Manager może wyrzucić z drużyny zawodnika, który nie wywiązuje się z kontraktu tzn. rzadko się pojawia na meczach i treningach, jest z Nim utrudniony kontakt lub jego całkowity brak po 7 kolejce.
pkt.6. Zawodnik, który zostanie usunięty z drużyny przez kapitana, ma prawo do znalezienia sobie nowej drużyny po 7 kolejce.
pkt.7. Zawodnik nie może zmieniać barw klubowych w trakcie sezonu.
pkt.8. Manager drużyny gospodarzy (ew. Manager Gości) ma za zadanie zapisywać w trakcie meczu:
8.1. Punkty wszystkich zawodników,
8.2. Czasy zwycięzców biegów, przynajmniej najlepszy czas dnia – niezbędny do klasyfikacji rekordów torów,
8.3. Wynik biegu,
8.4. Wynik spotkania po danej ilości biegów.
pkt.9. Manager drużyny gospodarzy, po meczu ma 15 minut na poprawienie programu. Jeśli w trakcie meczu wystąpił błąd w programie ( Excelu ) zgłaszamy problem do Rady Ligi.
pkt.10. Drużyna nie może przystąpić do rozgrywek bez managera.

art.3. TERMIN MECZU & WYBÓR TORU
pkt.1. Wszystkie spotkania odbywają się w niedziele od godziny 18 do 21.30. Rezerwowym terminem meczu jest poniedziałek.
pkt.2. Gdy w dniu meczu nie zjawi się dana drużyna po upływie 15 minut ogłaszany jest walkower.
pkt.3. Gospodarze mają prawo do przełożenia meczu. Manager musi to uczynić do piątku do godziny 24.00 na stronie naszej ligi www.ligi-żużlowe.pl , w komentarzu danej kolejki. ( dany mecz przechodzi na następny dzień i godzinę ).
pkt.4. Goście mają prawo do przełożenia meczu. Manager musi to uczynić do piątku do godziny 24.00 na stronie naszej ligi www.ligi-żużlowe.pl , w komentarzu danej kolejki. ( dany mecz przechodzi na następny dzień i godzinę ).
pkt.5 Informacje o meczu kiedy i z kim jedzie dana drużyna podajemy na stronie zakładka terminarz .
pkt.6 Jest możliwość przełożenia meczu na inny termin (ustalona data przez kapitanów na stronie) ale gdy mecz się nie odbędzie w danym dniu winny przełożenia meczu będzie ukarany walkowerem .

art.4. ROZGRYWKA
pkt.1. Gospodarz, jako pierwszy podaje skład drużyny i podaje tor na zawody.
pkt.1.1 Tory na każde zawody gospodarze mogą być inne.
pkt 1.2 Przed rozpoczęciem meczu dodajemy się do znajomych na steam.
pkt.2. Serwer zakładają gospodarze, (uruchamia trzech zawodników).
pkt.2.1 Czas na stawienie się na serwer to 2 minuty. Po upływie 2 minut zawodnik jest wykluczony.
pkt.3. W każdym biegu startuje 4 zawodników (z wyjątkiem niepełnego składu drużyny oraz zawodników wykluczonych ze startu w danym biegu).
pkt.4. Mecz ligowy składa się z 15 biegów.
pkt.5. Zawody mogą być rozegrane tylko wówczas, gdy o godzinie rozpoczęcia zawodów, w każdej z drużyn jest obecnych i uprawnionych do startu, co najmniej 4 zawodników.
pkt.6. W przypadku braku wystarczającej ilości zawodników czas oczekiwania na nieobecnych to 15 minut.
Czas oczekiwania na nieobecnych liczy się od momentu godziny meczu. Jeśli sytuacja z brakiem zawodników nie zmieni się po upływie 15 minut, kapitan drużyny ,w której obsada zawodników była zgodna z regulaminem, ogłasza walkower.
pkt.7 Każdy z zawodników przed pierwszym swoim biegiem meczowym, ma prawo do jednego próbnego biegu.
pkt.7.1 Jeżeli stawiający serwer ma lagi i stwierdzą to pozostali gracze następuje zmiana serwera gracza z drużyny gospodarzy. Jeżeli nie ma takiej możliwości serwer stawia gracz z przeciwnej drużyny.
pkt. 7.2 Jeśli gracz ma drobne lagi i nie utrudnia jazdy to innym zawodnikom dopuszczony jest do biegu.
pkt.9. Na starcie do każdego wyścigu ustawiamy się na przemian (gospodarz, gość, gospodarz, gość i odwrotnie).
pkt.10. Nie ma możliwości zamiany pól startowych – jedziemy zgodnie z programem zawodów.
pkt.11. Gospodarze jako zespół uprzywilejowany, mają pierwszeństwo wyboru nazwiska zawodnika z listy w grze (Hancock….. – …..Jonasson).
pkt.12. Drużyna gospodarzy, występuje w meczu z nr 11,12,13,14,15,16 , natomiast goście występują z nr 1, 2, 3,4,5,6 .
pkt.13. Każda z drużyn podczas meczu, ma prawo do jednej przerwy dwuminutowej ( zgłasza ten fakt drużynie przeciwnej).
pkt.14. Podczas rozgrywania biegu, zachowujemy ciszę !!!
pkt.15. Zawodnicy którzy biorą udział w meczu muszą być na Steamie a Manager na TS.
pkt.16. Zawodnik startujący z numerami 1,2,3,4,5,6 lub 11,12,13,14,15,16 może startować 7 razy.
• Zawodnicy – startują 5 razy + RT + 1 biegi z/z ( za 2 najlepszych graczy w drużynie pod względem średniej biegowej )
pkt.17. Rezerwa taktyczna może być stosowana jeśli przewaga miedzy zespołami wynosi co najmniej 6 pkt.
pkt.18. Rozgrywki ligowe rozgrywane są zgodnie z programem zawodów 6vs6.
pkt.19 Zabronione są tzw. lotne starty.
pkt.20. Lotny start karany jest ostrzeżeniem (Warning ) a każdy następny skutkuje wykluczeniem z danego biegu.

art.5. SERWERY
pkt.1. Serwer zakładają gospodarze.
pkt.2. Zawodnik gospodarzy zaprasza pozostałych na serwer lub pomagają mu w tym inni gracze zgłoszeni do rozgrywki.
pkt.3. W przypadku jakichkolwiek, uzasadnionych problemów z serwerem, istnieje możliwość założenia serwera przez drugiego gracza gospodarzy uczestniczącego w danym biegu.
pkt.4. W przypadku celowego naruszenia sportowej rywalizacji czyli np. „lagów” (związanych np. z odtwarzaniem transmisji meczu, czy też innymi umyślnymi czynnikami), Rada Ligi podejmie stosowne sankcje karne w stosunku do winnego tej sytuacji. Każdą w/w sporną sytuację, należy zgłaszać niezwłocznie po zakończonym meczu, maksymalnie w ciągu kolejnych 24 godzin, do przedstawiciela Rady Ligi.

 

art.6. PUNKTY
pkt.1. O zwycięstwie decyduje najlepszy czas danego biegu.
pkt.2. Za biegowe zwycięstwo zawodnik otrzymuje kolejno:
2.1. Za biegowe zwycięstwo zawodnik otrzymuje 3 pkt.
2.2. Za drugie miejsce w biegu zawodnik otrzymuje 2 pkt.
2.3. Za zajęcie trzeciego miejsca w biegu zawodnik otrzymuje 1 pkt.
2.4. Za czwarte miejsce zawodnikowi wpisujemy 0 pkt.
pkt.3. Jeżeli zawodnicy uzyskają ten sam czas w danym biegu otrzymują następujące punkty:
3.1. Dwóch pierwszych zawodników, z takim samym czasem po zakończonym biegu, otrzymuje 3 pkt.
3.2 Trzech pierwszych zawodników z takim samym czasem w tym jeden z przeciwnej drużyny otrzymują po 3pkt., zachowując punktację dla ostatniego zawodnika 0 pkt (Wynik biegu 6:3).
3.3 Czterech pierwszych zawodników z takim samym czasem: bieg remisowy 6:6
3.4 Dwóch drugich zawodników z tym samym czasem po zakończonym biegu otrzymuje 2 pkt.
3.5 Trzech drugich zawodników z takim samym czasem, w tym jeden z przeciwnej drużyny otrzymują po 2 pkt (Wynik biegu 5:4).
3.6 Dwóch trzecich zawodników z takim samym czasem otrzymuje po 1 pkt.
pkt.4. System punktacji – gospodarze:
4.1. Przegrana – 0 pkt.
4.2. Remis – 1 pkt.
4.3. Zwycięstwo – 2 pkt.
pkt.5. System punktacji – goście:
5.1. Przegrana – 0 pkt.
5.3. Remis – 1 pkt.
5.4. Zwycięstwo – 2 pkt.

pkt.6. Drużyna wygrywająca mecz walkowerem otrzymuje 2 punkty meczowe i 40 małych dodatnich punktów biegowych. Drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 punktów meczowych i 40 małych ujemnych punktów biegowych.

art.7. TABELA KOŃCOWA
pkt.1. Rozgrywki Ligi Mistrzów, składają się z 14 rund.
1.1. Część zasadnicza – każda z drużyn spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.
pkt.2. Tabela Ligi Mistrzów tworzy się, szeregując drużyny w kolejności zdobytych punktów meczowych.
pkt.3. W przypadku równych sum punktów meczowych dwóch lub więcej drużyn, o kolejności w tabeli decydują zdobyte punkty meczowe, a przy ich równości zdobyte punkty biegowe w meczach pomiędzy drużynami z równymi sumami punktów. Jeżeli w tym przypadku zachodzi równość punktów meczowych i biegowych, o wyższej pozycji w tabeli decyduje suma punktów biegowych ze wszystkich meczów.
art.8. WYKLUCZENIA
pkt.1. Wykluczony z biegu zostaje zawodnik który bierze udział w jakiejkolwiek kolizji:
pkt.1.1 W przypadku ataku od wewnętrznej skutkującym upadkiem co najmniej dwóch zawodników winnym przerwania i wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który ten atak przeprowadził.

pkt.2. Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu zjedzie na trawę bądź zjeżdżając z niej spowoduje kolizje innych zawodników.
pkt.2.1 Jeśli sytuacja ma miejsce na 1 łuku (tzw. wyjazd z trawy) i bieg zostanie przerwany przez sędziego komputerowego gracz dostaje ostrzeżenie i jedzie w powtórce biegu.
pkt.3. Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu upadnie na tor.
pkt.4. Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który przed startem dotknie taśmy (t).
pkt.5. Jeżeli w trakcie biegu zostanie wyrzucony lub opuści serwer jeden lub dwóch zawodników, bieg uważa się za odbyty, a nieobecnym zawodnikom zapisujemy wykluczenie.
pkt.6. Jeżeli w trakcie biegu zostanie wyrzuconych trzech zawodników, bieg uważa się za nieodbyty. W takim przypadku, zarządzana jest natychmiast powtórka, na serwerze gości.
pkt.7. Dotyczy gospodarza serwera. W przypadku wyłączenia serwera (umyślnego czy nieumyślnego) bieg zostaje powtórzony w trzyosobowym zestawieniu, bez udziału gospodarza serwera, z którym to był problem. Bieg rozgrywany zostaje na serwerze jednego z zawodników gości.
pkt.8. W przypadku wyrzucenia zawodnika z serwera przed rozpoczęciem biegu, należy na niego poczekać do 3 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.
pkt.9. Po przekroczeniu 3 min. zawodnik nieobecny zostaje wykluczony z powtórki i nie ma możliwości zastąpienia go innym zawodnikiem.
pkt.10. W przypadku, gdy podczas biegu zostaną wykluczeni obaj zawodnicy tej samej drużyny, gracze wykluczeni mogą zdecydować o przerwaniu biegu/rozgrywki i natychmiastowym zaliczeniu punktów drużynie przeciwnej (wynik 0:3 lub 0:5).
pkt.11.
Jeżeli w momencie rozgrywana biegu (tzw. „bieg ważny) po 1 okrążeniu dojdzie do kolizji spowodowanej tzw. lagami bieg zostaje kontynuowany.

 

art.9. REZERWA I ZMIANY
pkt.1. Podczas zawodów można użyć następujących rodzajów rezerwy:
• Rezerwa taktyczna, można stosować w biegach 1-15 uprawnieni wszyscy zawodnicy zgłoszeni do meczu ,używać RT można tylko wtedy gdy drużyna przegrywa różnicą, co najmniej 6 punktów biegowych , każdy z graczy może pojechać tylko raz jako RT .
• Rezerwy nie można stosować za nieobecnego gracza (puste pole w programie zawodów).
pkt.2. Nie można stosować rezerwy za zawodnika wykluczonego.
pkt.3. Można dokonywać zmian za zawodników zgłoszonych do składu.
pkt.4. Zawodnik zastępowany może być wykorzystany jeżeli brakuje nam graczy z najwyższą średnia biegową z poprzedniego sezonu (2 najlepszych zawodników).
pkt.6. Zawodnika z/z zastępujemy 5 razy.
pkt.7 W meczu może być tylko jedno zastępstwo za zawodnika (z/z).

 

art.10. POWTÓRKA BIEGU / BŁĘDY W GRZE
pkt.1. Ze względu na błędy w grze, powtórzenie biegu możliwe jest tylko w trzech przypadkach:
• Automatycznie przed zapaleniem zielonego światła, zawodnik wjeżdża w taśmę (jeśli inny zawodnik sam wcześniej się nie wykluczył, startujemy w 4).
• W okienku gry, pokazuje się tabelka, w której dwóch lub trzech zawodników ma -1, a kolejni zawodnicy przypisane mają wykluczenie. Bieg taki natychmiast powtarzamy, oczywiście bez zawodnika wykluczonego.
• W przypadku, gdy na pierwszym łuku wszyscy zawodnicy zostaną wykluczeni.

 

art.11. WYCOFANIE & REZYGNACJA Z ROZGRYWEK
pkt.1. W przypadku wycofania się lub wykluczenia klubu z rozgrywek, przed lub po rozegraniu połowy rundy zasadniczej, dotychczas rozegrane mecze przez drużynę wycofaną uznaje się za nieodbyte, ale tylko i wyłącznie z jednej części zasadniczej, podczas której drużyna ta złożyła rezygnację czy została wykluczona. Tabelę koryguje się, odejmując punkty meczowe i biegowe zdobyte przez przeciwników w meczach z drużyną, która wycofała się lub została wykluczona, a w terminarzu drużyna jadąca z drużyną wycofaną będzie pauzować .
pkt.2. Przegranie trzech meczów walkowerem drużyna automatycznie wycofana z ligi.
pkt.3. Zawodnicy z wycofanej drużyny nie mają prawa do zmiany klubu !!!.

art.12. REGULAMINOWY SPRZĘT
pkt.1. Każdy uczestnik zobowiązany jest mieć zainstalowany program Team Speak 3 oraz posiadać sprawny mikrofon z słuchawkami.

 

art.13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
pkt.1. Nakazy i zakazy:
1.1. Kategorycznie zabrania się reklamowania innych stron internetowych.
1.2. Nie używamy wulgaryzmów.
1.3. Okazujemy pełen szacunek dla innych osób.
pkt.2. Za złamanie reguł podanych w pkt.1, grozi ostrzeżenie lub ban.
Pkt.3. Wszystkie sporne sytuacje staramy się rozstrzygnąć we własnym gronie.
pkt.4. Wszystkie nierozstrzygnięte sporne sytuacje będą rozpatrywane przez Radę Ligi.
pkt.5. Termin dla Rady Ligi, dla rozstrzygnięcia wszystkich sytuacji spornych, to maksymalnie 4 dni.

# # Regulamin tworzony był w myśl sportowej rywalizacji z zachowaniem zdrowego rozsądku, oparty o szacunek i respekt dla kolegów z toru w celu minimalizowania tzw. chamstwa torowego. Założeniem ligi jest rozgrywanie meczy w przyjaznej atmosferze i unikanie walkowerów.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WIELU SUKCESÓW, A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY!!!!!!!