#5 SEC – Regulamin

art.1. TORY , TERMINY ROZEGRANIA SEC
1.1.SEC  składa się z 8 osobnych turniejów.
1.2.Wszystkie turnieje SEC będą odbywać się w niedzielę o godz. 20.00.
1.3.Kolejność torów jest losowa.
1.4.Ustalone terminy rozegrania poszczególnych rund nie można zmieniać.

 art.2. ROZGRYWKA

2.1.Każdy zawodnik jedzie 5 biegów serii zasadniczej.

2.2.W każdym turnieju zawodnicy mają przydzielone numery startowe od 1 do 16 według losowania  multi multi (dodatkowa liczba).

2.3.Serwery zakładają gracze którzy maja odblokowane tory danej rundy SEC.

2.3.W każdym turnieju  uczestnicy SEC którzy mogą zakładać serwery zakładają je według programu zawodów tzn. każdorazowo zawodnik w czerwonym kasku.

a) Jeżeli w danym biegu uczestnik jadący w czerwonym kasku nie ma możliwości założenia serwera, serwer zakłada uczestnik z tego biegu który zgonie z programem zawodów ma niebieski kask, jeżeli i on nie może założyć serwer to serwer zakłada kolejny zawodnik zgodnie z programem zawodów który posiada kask koloru białego. Jeżeli i on nie może założyć serwera to serwer zakłada kolejny zawodnik zgodnie z programem zawodów który posiada kask koloru żółtego.

b) Zawodnicy zakładający serwer zaprasza graczy na serw.

2.5.Na „Last Chance Heat” i Finał zakładany jest serwer przez graczy z największą ilością punktów po rundzie zasadniczej.

2.6.Jeżeli w próbnym starcie któryś z zawodników zostanie wyrzucony ze serwera pozostali zawodnicy mają obowiązek poczekać na niego. Czas na powrót danego zawodnika to 2 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.

2.7.Po powrocie zawodnika na serwer może się odbyć ponownie start próbny decyzje podejmuje osoba zarządzająca serwerem.

2.8.Dotyczy gospodarza serwera. W przypadku wyłączenia serwera (nieważne czy umyślnego czy też nieumyślnego) bieg zostaje powtórzony w trzyosobowym składzie na serwerze tym sam.

Zawodnikowi który spowodował przerwanie biegu zapisuje się defekt czyli 0 pkt. Serwer dedykowany stawia osoba wskazana przez prowadzącego.

2.9. Dozwolone są lotne starty.

art. 3. PUNKTACJA

3.1.W rundzie zasadniczej za biegowe zwycięstwo zawodnik otrzymuje 3pkt., za drugie miejsce 2pkt., za trzecie miejsce 1pkt., za czwarte miejsce wpisujemy 0pkt. lub wykluczenie.

3.2.Za dotknięcie taśmy zawodnik zostaje ostrzeżony. Jeśli powtórzy taśmę jest wykluczony. W powtórkach (np. o 1 pkt) jeśli zawodnik dotknie taśmy jest wykluczony

3.3.W przypadku upadku bądź wykluczenia zawodnika wpisuje się „w”. Jeśli w biegu jest wykluczonych więcej niż 1 zawodnik, jadą oni powtórkę o punkty.

3.4.O kolejności na mecie decyduje czas biegu ( na serwerze zawodnika który stawiał serwer).

3.5.Jeżeli zawodnicy uzyskają ten sam czas w danym biegu otrzymują następujące punkty:

a) dwóch pierwszych, trzech lub czterech taki sam czas po 3pkt.

b) dwóch drugich, trzech taki sam czas po 2pkt.

c) dwóch trzecich taki sam czas po 1pkt.

3.6.Do Finału awansuje 2 zawodników z największą sumą punktów po serii zasadniczej, natomiast msc 3-6 jadą w biegu „Last Chance Heat” i do finału awansuje Top 2 z tego biegu.

3.7.W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje ilość zwycięstw, drugich miejsc i trzecich oraz czwartych, wykluczenia ( taśma) itd.. Z kolei przy takiej samej ilości miejsc w biegach, bierze się pod uwagę bezpośredni pojedynek, a w przypadku gdy w bezpośrednim pojedynku zawodnicy byli wykluczeni o wyższym miejscu będzie decydować numer jaki wylosował zawodnik w danym dniu turnieju od 1 do 16.

3.8.Jeżeli w „Last Chance Heat” zawodnicy z tym samym czasem zajmą drugie miejsca to należy rozegrać dodatkowy bieg między nimi. W biegu finałowym przy takim samym czasie należy odnieść się do punktu 4.5 a, b, c zachowując podwojenie punktów według określonych zasad.

3.9.Jeżeli w biegu „Last Chance Heat”  tylko jeden zawodnik ukończy bieg to należy powtórzyć bieg dla zawodników wykluczonych zachowując punktację zerową tych zawodników.

3.10.Punkty z biegu „Last Chance Heat” nie są wliczane do klasyfikacji generalnej

3.11.Zawodnikom z miejsc 7-16 do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie punkty przez nich zdobyte w rundzie zasadniczej.

3.12.Zawodnikom z miejsc 1-6 do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie punkty przez nich zdobyte w rundzie zasadniczej oraz punkty z Wielkiego Finału.

3.12a.Zwycięzcą turnieju SEC w danym dniu zostaje zawodnik który wygrał bieg Wielkiego Finału, dotyczy również kolejnych miejsc 2, 3 i 4.

3.12b.Kolejne miejsca turnieju SEC ustala się według zdobytych punktów przez zawodnika w danym dniu zawodów.

3.13.Zwycięzcą całego cyklu zostaje zawodnik, który uzbierał największą ilość punktów z całego cyklu SEC. W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje ilość zwycięstw, drugich lub trzecich  i itd. miejsc w poszczególnych turniejach IMŚ, a następnie wyższy numer zawodnika przypisany przed danym sezonem SEC licząc od 1 do 16 a także kolejnych.

3.14.Czołowa piątka całego cyklu automatycznie kwalifikuje się do przyszłorocznej edycji SEC.

art.4 WYKLUCZENIA

4.1.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik który spowoduje kolizje i KOMPUTEROWY SEDZIA GO UZNA ZA SPRAWCĘ UPADKU !!!!!

4.2.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu zjedzie na trawę (w).

4.3.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu upadnie na tor (u/w).

4.4.Jeżeli w trakcie biegu zostanie wyrzucony lub opuści serwer(straci łącze) jeden, dwóch lub trzech zawodników, bieg uważa się za odbyty a nieobecnym zawodnikom zapisujemy wykluczenie.

4.5.Dotyczy gospodarza serwera. W przypadku wyłączenia serwera (nieważne czy umyślnego czy też nieumyślnego) bieg zostaje powtórzony w trzy osobowym zestawieniu bez udziału gospodarza serwera, z którym to był problem. Bieg rozgrywany zostaje na serwerze innego zawodnika z danego biegu patrz art.4 pkt.2

4.6.W razie wyrzucenia zawodnika z serwera przed rozpoczęciem biegu, należy na niego poczekać do 2 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.

4.7.Po przekroczeniu 2 min. zawodnik nieobecny zostaje wykluczony z powtórki.

4.8.Jeżeli zawodnik zostanie wyrzucony z serwera w trakcie trwającego biegu zostaje wykluczony (w)

art.5 UWAGA POWTÓRZENIA BIEGU !!!

5.1.Ze względu na błąd w grze powtórzenie biegu możliwe jest tylko w przypadkach:

– automatycznie przed zapaleniem zielonego światła ładuje zawodników w taśmę (jak nikt sam wcześniej się nie wykluczył startujemy w 4)

– w pierwszym łuku (do prostej) jeżeli nastąpi przerwanie biegu – bieg zostaje powtórzony w 4 graczy, a zawodnik/zawodnicy którzy zostali wykluczeni otrzymują ostrzeżenie. Przy drugim ostrzeżeniu dany zawodnik/zawodnicy zostaje/ą wykluczeni z powtórki.

– zawodnika obraca na starcie w przeciwnym kierunku bieg zostaje powtórzony start

– błąd serwera np. -1 pkt

art.6. KARY

6.1. Niesportowe zachowanie (obrażanie innych zawodników, jazda z premedytacją) – kara zawieszenia na 1 zawody

6.2 Niesportowe zachowanie + obrażanie publiczne organizatorów i innych uczestników – żółta kartka oraz zawieszenie na 1 zawody

6.3 W przypadku niepoinformowania organizatora o nieobecności na zawodach zawodnik jest upominany. Jeśli sytuacja się powtórzy otrzymuje karę zawieszenia na 1 zawody

art.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.

7.2.Od każdego uczestnika wymaga się pełnego zaangażowania, bo tylko wtedy nasz SEC będzie rozgrywany szybko i sprawnie.

7.3.Każdy uczestnik musi posiadać program Team Speak3.

7.4.Zabrania się: , obrażać inne osoby/kluby, , przeszkadzać innym graczom na Team Speak-u podczas SEC.

Wszystkie objawy chamstwa i prostactwa będą nagradzane ostrzeżeniami lub banami.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SEC  WIELU SUKCESÓW A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY ORAZ RYWALIZACJI NA WYSOKIM POZIOMIE!!!!