#8 – Regulamin Speedway Grand Prix

OFICJALNY REGULAMIN Grand Prix SEZON 8 19′

art.1. PROWADZĄCY
Za całość prowadzenia Grand Prix GP odpowiadają: Greg, Kristofix
Do ich obowiązków należy przede wszystkim:
1.1.Przygotowanie programu zawodów  w tym ustalenie numeracji zawodników według przyjętych zasad ( losowanie numerów startowych do godziny 20.45 w dniu zawodów)
1.2.Prowadzenie poszczególnych rund GP
1.3.Prowadzenie dokumentacji całego cyklu GP.
1.4.Przyznawanie dzikiej karty w przypadku braku kompletu uczestników w danym turnieju.

art.2. TORY , TERMINY ROZEGRANIA GP, KWALIFIKACJE
2.1.GP składa się z 12 osobnych turniejów rozgrywanych w terminach od 13 stycznia 2019 do 31 marca 2019.
2.2.Wszystkie turnieje GP będą odbywać się w niedzielę o godz. 21.00.
2.3.Kolejność torów zostanie wylosowana przed rozegraniem Finału GP Challenge 30 grudnia 2018r., a następnie opublikowana w zakładce na stronie wraz z programami.
2.4.Ustalone terminy rozegrania poszczególnych rund GP nie można zmieniać.
2.5 Kwalifikacje do zawodów są podzielone na dwa półfinały z których do Wielkiego Finału Grand Prix Challenge awansuje po 8 żużlowców. (System 20-biegowy bez półfinałów i finału)
2.5a Półfinały Kwal. odbędą się 9 i 16 grudnia 2018r. o godzinie 21.00 na kolejno torach w Pradze i Gorzowie.
2.6 Z Wielkiego Finału do właściwego cyklu zakwalifikowanych zostaje 4 najlepszych riderów, a reszta zgodnie z zajętą pozycją otrzymuje status oficjalnego zawodnika rezerwowego (będą mogli wystartować w każdym turnieju GP w przypadku nieobecności któregoś z 15 stałych uczestników cyklu – wg kolejności z GP Challenge)
2.6a Wielki finał odbędzie się na Motoarenie w Toruniu 30 grudnia również o godzinie 21:00

art.3. ROZGRYWKA
3.1. Każdy zawodnik jedzie 5 biegów serii zasadniczej.
3.2.W każdym turnieju zawodnicy mają przydzielone numery startowe od 1 do 16 według losowania generatorem liczbowym ze strony random.org
3.3. Serwery zakładają gracze którzy maja odblokowane tory danej rundy GP.
3.4. W każdym turnieju uczestnicy GP którzy mogą zakładać serwery zakładają je według programu zawodów tzn. każdorazowo zawodnik w czerwonym kasku.
3.4a Jeżeli w danym biegu uczestnik jadący w czerwonym kasku nie ma możliwości założenia serwera (m.in. brak odblokowanego toru), to serwer zakłada uczestnik z tego biegu który zgodnie z programem zawodów ma niebieski kask. Jeżeli i on nie może założyć serwera, to serwer zakłada kolejny zawodnik który zgodnie z programem zawodów posiada kask koloru białego. Jeżeli i on nie może założyć serwera to serwer zakłada kolejny zawodnik, który zgodnie z programem zawodów posiada kask koloru żółtego.
3.4b Zawodnicy zakładający serwery zapraszają graczy na bieg.
3.5. Na półfinały i finał zakładany jest serwer przez graczy z największą ilością punktów po rundzie zasadniczej.
3.6. Przed każdym biegiem wszyscy zawodnicy mają prawo do tzw. jednego startu próbnego.
3.7. Jeżeli w próbnym starcie któryś z zawodników zostanie wyrzucony ze serwera pozostali zawodnicy mają obowiązek poczekać na niego. Czas na powrót danego zawodnika to 3 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.
3.8. Po powrocie zawodnika na serwer może się odbyć ponownie start próbny decyzje podejmuje stawiający serwer, jeżeli sytuacja się powtórzy zawodnik zostaje wykluczony z tego biegu , a pozostali jadą bez niego.
3.9. Jeżeli w trakcie biegu z serwera zostanie wyrzucony zawodnik, dwóch zawodników lub trzech, bieg uważa się za odbyty a nieobecnym zawodnikom zapisuje się wykluczenie ( 0pkt.)W  przypadku gdy trzech graczy zostanie wyrzuconych z serwera w trakcie biegu  stawiający serwer ma obowiązek zrobienia screena ekranu tzw. tabeli końcowej po zakończonym biegu na wypadek roszczeń graczy którzy zostali wykluczeni z tego biegu.
3.10.Dotyczy gospodarza serwera. W przypadku wyłączenia serwera (nieważne czy umyślnego czy też nieumyślnego) bieg zostaje powtórzony w trzyosobowym składzie na serwerze tym sam.
Zawodnikowi który spowodował przerwanie biegu zapisuje się defekt czyli 0 pkt. Serwer dedykowany stawia osoba wskazana przez prowadzącego.
3.10a.W przypadku „serwera dedyk”, w razie wyłączenia tego serwera bieg jest powtórzony ale na innym serwerze.
3.11. Dozwolone są lotne starty.

art. 4. PUNKTACJA
4.1.W rundzie zasadniczej oraz w półfinałach za biegowe zwycięstwo zawodnik otrzymuje 3pkt., za drugie miejsce 2pkt., za trzecie miejsce 1pkt., za czwarte miejsce wpisujemy 0pkt. lub wykluczenie.
4.2.Za dotknięcie taśmy zawodnik zostaje wykluczony z danego biegu a w jego miejsce dopuszcza się rezerwę toru (Jeżeli rezerwa toru nie jest dostępna na dany bieg, to dopuszcza się start w ograniczonym składzie)
4.3.W przypadku upadku zawodnika, zostaje on wykluczony z danego biegu i zapisuje się mu wykluczenie.
4.4.O kolejności na mecie decyduje czas biegu ( na serwerze zawodnika który stawiał serwer).
4.5.Jeżeli zawodnicy uzyskają ten sam czas w danym biegu otrzymują następujące punkty:
a) dwóch pierwszych, trzech lub czterech taki sam czas po 3pkt.
b) dwóch drugich, trzech taki sam czas po 2pkt.
c) dwóch trzecich taki sam czas po 1pkt.
4.6.Do półfinałów awansuje 8 zawodników z największą sumą punktów po serii zasadniczej, którzy zostają przydzieleni do odpowiednich półfinałów za pomocą stałego klucza (1,4,6,7 oraz 2,3,5,8).
4.7.W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje ilość zwycięstw, drugich miejsc i trzecich oraz czwartych, wykluczenia ( taśma) itd.. Z kolei przy takiej samej ilości miejsc w biegach, bierze się pod uwagę bezpośredni pojedynek, a w przypadku gdy w bezpośrednim pojedynku zawodnicy byli wykluczeni o wyższym miejscu będzie decydować numer jaki wylosował zawodnik w danym dniu turnieju od 1 do 16.
4.8.Zawodnicy z pierwszych dwóch miejsc półfinałów awansują do Wielkiego Finału.
4.9.Jeżeli w półfinale zawodnicy z tym samym czasem zajmą drugie miejsca to należy rozegrać dodatkowy bieg między nimi. W biegu finałowym przy takim samym czasie należy odnieść się do punktu 4.5 a,b,c zachowując podwojenie punktów według określonych zasad.
4.10.Jeżeli w danym półfinale  tylko jeden zawodnik ukończy bieg to należy powtórzyć bieg dla zawodników wykluczonych zachowując punktację zerową tych zawodników.
4.11.Zawodnikom z miejsc 9-16 do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie punkty przez nich zdobyte w rundzie zasadniczej.
4.12.Zawodnikom z miejsc 1-8 do klasyfikacji generalnej zalicza się wszystkie punkty przez nich zdobyte w rundzie zasadniczej, w półfinałach oraz w przypadku awansu doń – punkty z Wielkiego Finału.
4.12a.Zwycięzcą turnieju GP w danym dniu zostaje zawodnik który wygrał bieg Wielkiego Finału, dotyczy również kolejnych miejsc 2, 3 i 4.
4.12b.Kolejne miejsca turnieju GP ustala się według zdobytych punktów przez zawodnika w danym dniu zawodów.
4.13.Zwycięzcą całego cyklu zostaje zawodnik, który uzbierał największą ilość punktów z całego cyklu GP. W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje ilość zwycięstw, drugich lub trzecich  i itd.miejsc w poszczególnych turniejach GP, a następnie wyższy numer zawodnika przypisany przed danym sezonem GP licząc od 1 do 16 a także kolejnych.
4.14.Czołowa ósemka całego cyklu automatycznie kwalifikuje się do przyszłorocznej edycji GP.

art.5 WYKLUCZENIA
pkt.1.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik który spowoduje kolizje i KOMPUTEROWY SEDZIA GO UZNA ZA SPRAWCĘ UPADKU !!!!!
pkt.2.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu zjedzie na trawę (w).
pkt.3.Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu upadnie na tor (u/w).
pkt.4.Jeżeli w trakcie biegu zostanie wyrzucony lub opuści serwer(straci łącze) jeden,dwóch lub trzech zawodników, bieg uważa się za odbyty a nieobecnym zawodnikom zapisujemy wykluczenie.
pkt.5.Dotyczy gospodarza serwera. W przypadku wyłączenia serwera (nieważne czy umyślnego czy też nieumyślnego) bieg zostaje powtórzony w trzy osobowym zestawieniu bez udziału gospodarza serwera, z którym to był problem. Bieg rozgrywany zostaje na serwerze innego zawodnika zgodnie z regułami zakładania serwerów – art.3 pkt.4
pkt.6.W razie wyrzucenia zawodnika z serwera przed rozpoczęciem biegu, należy na niego poczekać do 3 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.
pkt.7.Po przekroczeniu 3 min. zawodnik nieobecny zostaje wykluczony z powtórki.
pkt.8.Jeżeli zawodnik zostanie wyrzucony z serwera w trakcie trwającego biegu zostaje wykluczony (w)

art.6 UWAGA POWTÓRZENIA BIEGU !!!
pkt.1.Ze względu na błąd w grze powtórzenie biegu możliwe jest tylko w dwóch przypadkach
– automatycznie przed zapaleniem zielonego światła ładuje zawodników w taśmę (jak nikt sam wcześniej się nie wykluczył startujemy w 4)
– w okienku gry pokazuje się tabelka i dwóch lub trzech graczy ma -1 a jednemu lub dwóm przypisane jest wykluczenie to bieg powtarzamy bez wykluczonego / wykluczonych.
– w pierwszym łuku (do prostej) jeżeli nastąpi przerwanie biegu – bieg zostaje powtórzony w 4 graczy, a zawodnik/zawodnicy którzy zostali wykluczeni otrzymują ostrzeżenie.Przy drugim ostrzeżeniu dany zawodnik/zawodnicy zostaje/ą wykluczeni z powtórki danego biegu.
– zawodnika obraca na starcie w przeciwnym kierunku bieg zostaje powtórzony start
– w tabelce biegowej pokazuje sie (-1) bieg zostaje powtórzony, gdy oprócz (-1) pokazuje wykluczenie  gracz zostaje wykluczony wykluczony z biegu

art.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania.
7.2.Od każdego uczestnika wymaga się pełnego zaangażowania, bo tylko wtedy nasze GP będzie rozgrywane szybko i sprawnie.
7.3.Każdy uczestnik musi posiadać program Team Speak3.
7.4.Jeździmy tylko na regulaminowym sprzęcie.
Przez regulaminowy sprzęt rozumie się grę na klawiaturze, nie można grać na innych zewnętrznych urządzeniach multimedialnych takich jak: gamepad, joystick, kierownica itp. Dodatkowo każdy uczestnik musi mieć wgrane niezbędne patche oraz dodatek drużynowy.
7.5.Zabrania się: przeklinać, obrażać inne osoby, kluby, reklamować inne strony, przeszkadzać innym graczom na Team Speak-u podczas GP.
Wszystkie objawy chamstwa i prostactwa będą nagradzane ostrzeżeniami lub banami.
7.6.Wybór gracza ,zawodnicy którzy utrzymali się w cyklu wybierają lub utrzymują gracza ,następnie prawo do wyboru mają gracze z challenge od 1 do 7 zawodnik 8 wybiera gracza (przypadku pojedynku bezpośrednim musi wybrać innego zawodnika)

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GP  WIELU SUKCESÓW A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY !!!!

Redakcja