Regulamin Ekstraliga

art.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE & DRUŻYNA

pkt.1.

Liga Polska składa się z 8 drużyn polskich.

pkt.2.

Rozgrywki Ligi Polskiej prowadzone są według zatwierdzonego terminarza rozgrywek.

Terminarz zostaje ustalony drogą losową przez Radę Ligi.

pkt.3.

W terminarzu rozgrywek gospodarze podani są na pierwszym miejscu.

pkt.4.

Każda drużyna Ligi Polskiej, musi składać się minimum z 4, a maksymalnie z 12 zawodników.

pkt.5.

Drużyna, która rozgrywa mecz na torze własnym jest organizatorem i gospodarzem meczu.

pkt.6.

Drużyna, która rozgrywa mecz na torze przeciwnika jest gościem meczu.

pkt.7.

Drużyny z miejsca 7 i 8 w przypadku utworzenia 2 ligi w systemie 4vs4 + rezerwa spadają automatycznie.

pkt.8.

Drużyny mają przypisany jeden tor na cały sezon, tory mogą być takie same dla drużyn.

 

art.2. KAPITAN

pkt.1.

Kapitanem drużyny zostaje zawodnik, który jako pierwszy zapisał się do klubu lub taki, którego wybiorą pozostali zawodnicy z danego klubu, pod warunkiem że włada biegle językiem polskim.

pkt.2.

Kapitan drużyny może powierzyć funkcję kapitana innemu zawodnikowi swojej drużyny.

pkt.3.

Kapitan wybiera skład swojej drużyny na mecz ligowy. Skład drużyny stanowi czterech zawodników podstawowych + dwóch rezerwowy dopuszczony jeden zawodnik zagraniczny .

pkt.4.

Zmian w składzie dokonuje kapitan drużyny.

pkt.5.

Kapitan może wyrzucić z drużyny zawodnika, który nie wywiązuje się z kontraktu tzn. rzadko się pojawia na meczach i treningach, jest z nim utrudniony kontakt lub jego całkowity brak.

pkt.6.

Zawodnik, który zostanie usunięty z drużyny przez kapitana, ma prawo do znalezienia sobie nowej drużyny, transfer można dokonać tylko w okienku transferowym po 7 kolejce.

pkt.7.

Zawodnik nie może dobrowolnie zmienić klubu.

pkt.8.

Kapitan drużyny gospodarzy (ew. zleca osobie ze swojej drużyny) ma za zadanie zapisywać w trakcie meczu:

7.1. Punkty wszystkich zawodników,

7.2. Czasy zwycięzców biegów, przynajmniej najlepszy czas dnia – niezbędny do klasyfikacji

rekordów torów,

7.3. Wynik biegu,

7.4. Wynik spotkania po danej ilości biegów.

pkt.9.

Kapitan drużyny gospodarzy, przekazuje po meczu – max do 48h, wypełniony dokładnie program meczowy, do wyznaczonej osoby z Rady Ligi. Każdorazowe złamanie w/w, skutkuje odjęciem z tabeli 1pkt. drużynie, która terminu nie dotrzymała.

pkt.10.

Kapitan w ciągu 24h od odbytego meczu może złożyć protest do rady ligi.

art.3. TERMIN MECZU & WYBÓR TORU

pkt.1.

Wszystkie spotkania odbywają się przez tydzień (od wtorku do poniedziałku w godzinach rozpoczęcia meczu od 19.00 do 21.00) – dopuszcza się rozgrywanie meczy w sobotę i niedzielę (uwzględnić cykl GP o 20.00 do 21,30). Istnieje również możliwość przełożenia spotkania na inną godzinę lub termin, także po obustronnej akceptacji.

pkt.2.

Istnieje możliwość rozegrania w jednym terminie.

pkt.3.

Jeżeli obie drużyny nie ustalą daty meczu, a co za tym idzie, nie rozegrają meczu w obowiązującym maksymalnym terminie (art.3, pkt.1), zostaje przyznany obustronny walkower.

pkt.4.

Gospodarze w każdą sobotę do godziny 23:59 zobowiązani są podać dwa terminy rozegrania meczu. Terminy podajemy na stronie, w komentarzu danej kolejki – nadchodzące wydarzenie.

pkt.5.

Goście w każdy poniedziałek do godziny 23:59 zobowiązani są wybrać jeden z podanych przez gospodarzy terminów.

 

art.4. ROZGRYWKA

pkt.1.

Gospodarz, jako pierwszy podaje skład drużyny bezpośrednio przed meczem.

pkt.2.

Serwer zakłada (szybki bieg) /uruchamia jeden z zawodników gospodarzy.

pkt.3.

W każdym biegu startuje 4 zawodników (z wyjątkiem niepełnego składu drużyny oraz zawodników wykluczonych ze startu w danym biegu).

pkt.4.

Mecz ligowy składa się z 12 biegów zasadniczych. I 4 biegów nominowanych.

pkt.5.

Zawody mogą być rozegrane tylko wówczas, gdy o godzinie rozpoczęcia zawodów, w każdej z drużyn jest obecnych i uprawnionych do startu, co najmniej 3 zawodników.

pkt.6.

W przypadku braku wystarczającej ilości zawodników czas oczekiwania na nieobecnych to 15 minut. Czas oczekiwania na nieobecnych liczy się od momentu zatwierdzonej godziny wynikającej z regulaminu. Jeśli sytuacja z brakiem zawodników się nie zmieni po upływie 15 minut, kapitan drużyny w której obsada zawodników była zgodna z regulaminem, ogłasza walkower.

pkt.7.

Do udziału w meczu, uprawnieni są tylko TS-ie.

pkt.8.

Istnieje możliwość dołączenia do rozgrywki podczas trwających już zawodów pod warunkiem, że dany zawodnik został przed meczem zgłoszony do składu swej drużyny.

pkt.9.

W zaistniałej sytuacji z art.4, pkt.6, istnieje możliwość przełożenia meczu na inny termin, jednak ostateczna decyzja należy do kapitana drużyny kompletnej.

pkt.10.

Każdy z zawodników przed pierwszym swoim biegiem meczowym, ma prawo do jednego startu próbnego w naszym przypadku bieg 1 i 2. Zawodnicy rezerwowi pozbawieni są próby przed swoim pierwszym biegiem.

pkt.11.

Na starcie do każdego wyścigu ustawiamy się na przemian (gospodarz, gość, gospodarz, gość i odwrotnie).

pkt.12.

Nie ma możliwości zamiany pól startowych – jedziemy zgodnie z programem zawodów.

pkt.13.

Gospodarze jako zespół uprzywilejowany, mają prawo przed każdym biegiem, do wyboru nazwiska zawodnika z listy w grze (Hancock….. – …..Jonasson).

pkt.14.

Drużyna gospodarzy, występuje w meczu z nr 9,10,11 ,12 oraz 13 i 14 zawodnik rezerwowy, natomiast goście występują z nr 1, 2, 3,4 oraz 5 i 6 zawodnik rezerwowy.

pkt.15.

Każda z drużyn podczas meczu, ma prawo do jednej przerwy dwuminutowej – zgłasza ten fakt drużynie przeciwnej.

pkt.16.

Podczas rozgrywania biegu, staramy się zachować ciszę – nie utrudniamy rozgrywki innym.

 

art.5. SERWERY

pkt.1.

Serwer zakładają gospodarze.

pkt.2.

Zawodnik gospodarzy zaprasza pozostałych na serwer lub pomagają mu w tym inni gracze zgłoszeni do rozgrywki.

pkt.3.

W przypadku jakichkolwiek, uzasadnionych problemów z serwerem, istnieje możliwość założenia serwera przez drugiego gracza gospodarzy uczestniczącego w danym biegu.

pkt.4.

W przypadku celowego naruszenia sportowej rywalizacji czyli np. wywołania „lagów” (związanych np. z odtwarzaniem transmisji meczu, czy też innymi umyślnymi czynnikami), Rada Ligi podejmie stosowne sankcje karne w stosunku do winnego tej sytuacji. Każdą w/w sporną sytuację, należy zgłaszać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu kolejnych 24 godzin, do przedstawiciela Rady Ligi.

 

art.6. PUNKTY

pkt.1.

O zwycięstwie decyduje najlepszy czas danego biegu.

pkt.2.

Za biegowe zwycięstwo zawodnik otrzymuje kolejno:

2.1. Za biegowe zwycięstwo zawodnik otrzymuje 3 pkt.

2.2. Za drugie miejsce w biegu zawodnik otrzymuje 2 pkt.

2.3. Za zajęcie trzeciego miejsca w biegu zawodnik otrzymuje 1 pkt.

2.4. Za czwarte miejsce zawodnikowi wpisujemy 0 pkt.

pkt.3.

Jeżeli zawodnicy uzyskają ten sam czas w danym biegu otrzymują następujące punkty:

3.1. Dwóch pierwszych zawodników, z takim samym czasem po zakończonym biegu, otrzymuje 3 pkt.

3.2 Trzech pierwszych zawodników z takim samym czasem w tym jeden z przeciwnej drużyny otrzymują po 3pkt., zachowując punktację dla ostatniego zawodnika 0 pkt (Wynik biegu 6:3).

3.3 Czterech pierwszych zawodników z takim samym czasem: bieg remisowy 6:6

3.4 Dwóch drugich zawodników z tym samym czasem po zakończonym biegu otrzymuje 2 pkt.

3.5 Trzech drugich zawodników z takim samym czasem, w tym jeden z przeciwnej drużyny otrzymują po 2 pkt (Wynik biegu 5:4).

3.6 Dwóch trzecich zawodników z takim samym czasem otrzymuje po 1 pkt.

pkt.4.

System punktacji

Przegrana – 0 pkt.

Remis – 1 pkt.

Zwycięstwo – 2 pkt.

Bonus – 1 pkt.

pkt.5. Drużyna która będzie miała lepszy bilans meczy pomiędzy sobą otrzyma punkt bonusowy.

 

art.7. TABELA KOŃCOWA

pkt.1.

Rozgrywki Ligi Polskiej, składają się z dwóch części:

1.1. Część zasadnicza, w której każda z drużyn spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika.

pkt.2.

Tabele Ekstraligi w części zasadniczej tworzy się, szeregując drużyny w kolejności zdobytych punktów meczowych.

pkt.3. W przypadku równych sum punktów meczowych dwóch lub więcej drużyn, o kolejności w tabeli decydują zdobyte punkty meczowe, a przy ich równości zdobyte punkty biegowe w meczach pomiędzy drużynami z równymi sumami punktów. Jeżeli w tym przypadku zachodzi równość punktów meczowych i biegowych, o wyższej pozycji w tabeli decyduje suma punktów biegowych ze wszystkich meczów.

 

art.8. WYKLUCZENIA

pkt.1.

Wykluczony z biegu zostaje zawodnik który bierze udział w jakiejkolwiek kolizji czy sytuacji spornej na torze i komputerowy sędzia, uzna go za sprawcę całego zajścia!!!!!!!!!!!!!!!

pkt.2.

Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu zjedzie na trawę (w) jak spowoduje kolizje drugiego gracza bieg jest powtórzony ,ale gdy sytułacja jest na ostatnim okrążeniu wynik są zaliczone do momentu kolizji z zawodnikiem przejeżajacym przez murawe.

pkt.3.

Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który w czasie trwania biegu upadnie na tor (u/w).

pkt.4.

Wykluczony z biegu zostaje zawodnik, który przed startem dotknie taśmy (t) w zamian za niego ma prawo jechać zawodnik rezerwowy(jak takiego dana drużyna posiada).

pkt.5.

Jeżeli w trakcie biegu zostanie wyrzucony lub opuści serwer jeden lub dwóch zawodników, bieg uważa się za odbyty, a nieobecnym zawodnikom zapisujemy wykluczenie.

pkt.6.

Jeżeli w trakcie biegu zostanie wyrzuconych trzech zawodników, bieg uważa się za nieodbyty. W takim przypadku, zarządzana jest natychmiast powtórka, na serwerze gości.

pkt.7.

W przypadku wyrzucenia zawodnika z serwera przed rozpoczęciem biegu, należy na niego poczekać do 3 min. Czas od momentu braku tego zawodnika mierzą pozostali zawodnicy z tego biegu.

pkt.8.

Po przekroczeniu 3 min. zawodnik nieobecny zostaje wykluczony z powtórki i nie ma możliwości zastąpienia go innym zawodnikiem.

pkt.9.

W przypadku, gdy podczas biegu zostaną wykluczeni obaj zawodnicy tej samej drużyny, gracze wykluczeni mogą zdecydować o przerwaniu biegu/rozgrywki i natychmiastowym zaliczeniu punktów drużynie przeciwnej (wynik 0:3 lub 0:5).

pkt.10.

Pierwszy łuk jest powtarzany a sprawca zajścia lub sprawcy (komunikat w tabelce wykluczony lub upadek) dostają ostrzeżenie lub ostrzeżenia. Drugie ostrzeżenie daje wykluczenie gracza w danym biegu. (pierwszy łuk do prostej )

pkt.11.

W przypadku kolizji na 4 okrążeniu i sprawca uznany przez sędziego winny w tabelce wyniki zaliczamy z sytuacji przed zajściem.

pkt.12.

Wynik biegu zostanie zaliczony,gdy gracze z tej samej drużyny jadą na 5:1, a gracze z drużyny przegrywającej zgłaszają , że jeden z nich wykluczył się i wyjeżdżając z trawy wykluczył kolegę z drużyny- są automatycznie wykluczani, a bieg zaliczany z wynikiem 5:0 na korzyść prowadzącej pary chyba, że udowodnią okoliczność zapisem video. Zasada nie dotyczy 1 łuku.

art.9. REZERWA I ZMIANY

ZAWODNIK MOŻE STARTOWAĆ 11 BIEGÓW A W PRZYPADKU Z/Z 15 BIEGÓW.

pkt.1.

Podczas zawodów można użyć następujących rodzajów rezerwy:

1.1. Rezerwa zwykła, którą stanowią zawodnicy z numerami startowymi 5,6  i 13,14 której można użyć w biegach od 1 do 16. Zawodnik z rezerwy zwykłej, może wystąpić w meczu maksymalnie w 6 wyścigach.

1.2. Rezerwa taktyczna, moża zastosować , kiedy drużyna przegrywa różnicą, co najmniej 6 punktów biegowych.(zawodnicy 1-4 i 9-12)

pkt.2.

Nie można stosować rezerwy za zawodnika wykluczonego.

pkt.3.

Rezerwa  z/z można ja zastosować za każdego gracza z zespołu ale tylko i wyłącznie kiedy drużyna przy podawaniu składu ma 3 graczy brak zawodników rezerwowych nie może nikt w czasie meczu dołączyć do drużyny.

pkt.4.

W z/z może pojechać zawodnik (1-4, 9-12) po 2 razy .

pkt.5.

W przypadku gdy podany gracz do meczu nagle zniknie  z TS można stosować rezerwy.

 

art.10. POWTÓRKA BIEGU / BŁĘDY W GRZE

pkt.1.

Ze względu na błędy w grze, powtórzenie biegu możliwe jest tylko w trzech przypadkach:

1.1.  Automatycznie przed zapaleniem zielonego światła, zawodnik wjeżdża w taśmę (jeśli inny zawodnik sam wcześniej się nie wykluczył, startujemy w 4).

1.2.  W okienku gry, pokazuje się tabelka, w której dwóch lub trzech zawodników ma -1, a kolejni zawodnicy przypisane mają wykluczenie. Bieg taki natychmiast powtarzamy, oczywiście bez zawodnika wykluczonego.

1.3.  W przypadku, gdy na pierwszym łuku wszyscy zawodnicy zostaną wykluczeni.

1,4. Jeżeli bieg zostanie przerwany na 4 okrążeniu – wynik jest zaliczany. Okrążenie nr 4 rozpoczyna się, gdy 1 zawodnik przekroczy linie startu i on rozpocznie 4  okrążenie.

 

 

art.11. WYCOFANIE & REZYGNACJA Z ROZGRYWEK

pkt.1.

W przypadku wycofania się lub wykluczenia klubu z rozgrywek, przed lub po rozegraniu połowy rundy zasadniczej, dotychczas rozegrane mecze przez drużynę wycofaną uznaje się za nieodbyte, ale tylko i wyłącznie z jednej części zasadniczej, podczas której drużyna ta złożyła rezygnację czy została wykluczona. Tabelę koryguje się, odejmując punkty meczowe i biegowe zdobyte przez przeciwników w meczach z drużyną, która wycofała się lub została wykluczona, a w terminarzu drużyna jadąca z drużyną wycofaną będzie pauzować.

pkt.2.

Przegranie trzech meczów walkowerem powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek.

pkt.3.

O ewentualnym losie zawodników drużyny wycofanej z rozgrywek, decyduje Rada Ligi.

 

art.12. REGULAMINOWY SPRZĘT

pkt.1.

Każdy uczestnik zobowiązany jest mieć zainstalowany program Team Speak 3 oraz posiadać sprawny mikrofon z słuchawkami.

pkt.2.

Zawodnicy, którzy nie stosują się do punktu 1 nie są dopuszczeni do meczu

pkt.3.

Zawodnik przyłapany na stosowaniu dopalaczy do gry będzie automatycznie wyrzucony z rozgrywek Ligowych.

 

art.13. POWTÓRKA BIEGU / BŁĘDY W GRZE

pkt.1.

Ze względu na błędy w grze, powtórzenie biegu możliwe jest tylko w trzech przypadkach:

1.1. Automatycznie przed zapaleniem zielonego światła, zawodnik wjeżdża w taśmę (jeśli inny zawodnik sam wcześniej się nie wykluczył, startujemy w 4).

1.2. W okienku gry, pokazuje się tabelka, w której dwóch lub trzech zawodników ma -1, a kolejni zawodnicy przypisane mają wykluczenie. Bieg taki natychmiast powtarzamy, oczywiście bez zawodnika wykluczonego.

1.3. W przypadku, gdy na pierwszym łuku wszyscy zawodnicy zostaną wykluczeni.

1,4. Jeżeli bieg zostanie przerwany na 4 okrążeniu – wynik jest zaliczany. Okrążenie nr 4 rozpoczyna się, gdy 1 zawodnik przekroczy linie startu i on rozpocznie 4 okrążenie.

art.14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

pkt.1.

Nakazy i zakazy:

1.1. Kategorycznie zabrania się reklamowania innych stron internetowych.

1.2. Nie używamy wulgaryzmów.

1.3. Okazujemy pełen szacunek dla innych osób.

pkt.2.

Za złamanie reguł podanych w pkt.1, grozi ostrzeżenie lub ban.

Pkt.3.

Wszystkie sporne sytuacje staramy się rozstrzygnąć we własnym gronie.

pkt.4.

Wszystkie nierozstrzygnięte sporne sytuacje będą rozpatrywane przez Radę Ligi.

pkt.5.

Termin dla Rady Ligi, dla rozstrzygnięcia wszystkich sytuacji spornych, to maksymalnie 4 dni.

 pkt.6

Zakaz używania Speedhack i innych wspomagających programów cziterskich za przyłapanie za używanie owych programów dożywotni ban na stronie i ts3.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WIELU SUKCESÓW, A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY!!!!!!!